27 Ağustos 2011 Cumartesi

Kardeş Bitkiler ve Amaçları


Kardeş Bitkiler, insanların doğayla ve birbirleriyle uyumlu ilişkiler içinde olduğu, doğanın ve insan emeğinin sömürülmediği bir dünyayı hayal eden bir grup insanın başlattığı bir ekolojik köy girişimidir. Tahtacıörencik Köyü, Süverkaşı mevkisinde bir ekolojik yerleşim oluşturmayı amaçlar.

Kardeş Bitkiler'in Hedefleri


- Kırsal alanlarda sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamaları için modeller oluşturmak
  • Permakültür yaklaşımıyla, çevreye uyumlu arazi tasarımı ve yönetimi
  • Doğal tarım uygulamaları 
  • Tarımsal ve doğal biyoçeşitliliğin artırılması (polikültür, karışık ekim)
  • Yerel tarım bitkilerinin yerinde ekilerek korunması
  • Başta su ve toprak olmak üzere kaynakların verimli ve sorumlu kullanımı
  • Tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerini azaltan küçük ölçekli uygulamaların tanıtılıp teşvik edilmesi.
   - Kırsal üretimlerin sürdürülebilirliği için model yapılar oluşturmak
    • Köy ve küçük ölçekli çiftlik ürünlerine aracısız erişimin sağlanması
    • Halk destekli tarım modellerinin teşvik edilmesi
    • Köylerdeki kaybolmakta olan üretimlerin ve tekniklerin belgelenmesi ve canlandırılması
    - Doğaya saygılı ekolojik turizm faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek
     - Kırsal alanlardaki doğal yapıların ve biyoçeşitliliğin belgelenmesine ve korunmasına katkı sağlamak
      - Ülke ve dünya çapında doğal üretim yapan kişi, çiftlik ve diğer oluşumlar arasında işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmek

       Kardeş Bitkiler'in Güdül Tahtacıörencik Köyü'ndeki projeleri

       - Yerli tarım bitkilerini korumak ve çoğaltmak için 'yerel bitkiler bostanı' ve 'yerel meyve ağaçları bahçesi' projesi (yerel çiftçilerin katılımıyla)
        • Yerel tarım bitkileri: Leblebilik nohut, keyman, peygamber arpası, haşhaş, pamuk, Güdül domatesi ve diğerleri
        • Yerel meyve ağaçları: Üvez, beyaz kiraz, ceviz, dut, asma çeşitleri, küçük erik, yemişen
        • Diğer yerel ağaçlar: Cehri, sumak, menengiç, vs.
        - Örnek kardeş bitkiler ("companion planting") doğal tarım bahçesi
         • Tarım bitkilerinin birbirine olan yararlarını gözeterek oluşturulmuş, hiçbir kimyasal ilaç, hormon, katkı, yapay gübre kullanmayan, suyun çok verimli kullanıldığı örnek bir bostan
         - Küçük bir tıbbi bitkiler bahçesi 

         - Toprak altında su hasadı projesi
          • Yüzey sularının toprağın altında depolanabilmesi için su hazneleri ve ceplerinin oluşturulması. Başarılı olması durumunda bu yöntem hem meyvelikler ve bağlarda, hem de sebze ve tahıl üretim alanlarında önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabilecektir.
          - Süvari Çayı kıyısında çeltik ekiminin canlandırılması
           • Yerli kılçıklı pirincin doğal tarım usulleriyle (doğrudan tohumdan ve fideyle) ekimi. Shu-mei Vakfı Ankara temsilcisi Aki Ozono ve yerel çiftçilerin işbirliğiyle.
           - Çeşitli gruplara yönelik ekolojik turizm ve eğitim etkinlikleri
            • Çocuklu ailelere yönelik olarak başlamış olan Çocuk Ve Doğa gezilerinin genişletilmesi ve düzenli hale getirilmesine destek vermek
            • Çeşitli gruplara yönelik köy gezileri, doğa yürüyüşleri ve kamplar
            • Öncelikle çocuklara yönelik olarak doğal yaşam ve kırsal üretim eğitimlerinin verilebileceği bir alanın oluşturulması
            - Süverkaşı mevkisi ve Süvari Çayı başta olmak üzere bölgenin biyolojik çeşitliliğinin belgelenmesi (fotoğraf ve günlüklerle), sergilenmesi ve korunmasının teşvik edilmesi.
             - Köye ve ilçeye sosyal, ekonomik ve ekolojik yarar sağlayacak faaliyetlere destek verilmesi
              • Ekolojik ahşap oyuncak üretimi ve iş eğitimi projesi
              • Tiftik çorap ve kazak üretimi projesi 
              • Geleneksel doğal üretimlerin sürmesinin teşvik edilmesi; örneğin köy yumurtası, yerli sığır et ve süt ürünleri, doğal-ekolojik tarım ürünleri
              • Doğal ürünlerin aracısız satışı için altyapıların oluşturulması